۱F{

33
[ vs iCebhFC ]


iCebhFC

= X^ =
yGKz 1 xc
yDFz 31
yDFz 22 O
yDFz 3 c ͗T
yDFz 14 L
yMFz 10 {
yMFz 40 K
yMFz 27 rc
yMFz 23 c
yFWz 39 ] Il
yFWz 9 D

= Tu =
yGKz 21 C m
yDFz 13 Γn
yDFz 15 Γ \
yMFz 11 쒆
yMFz 29 gi u
yFWz 18 c mC
yFWz 20 CX}C

= ē =
c xv

4O߰ނ
0ΰт
(C) ATHLETE CLUB KUMAMOTO