۱F{

18
[ vs ArXp ]


ArXp

= X^ =
yGKz 21 N
yDFz 3 F
yDFz 11 ≺ h
yDFz 39 ΠOY
yDFz 22 ֌
yMFz 8
yMFz 14 } n
yMFz 7 ECX
yMFz 17 c
yFWz 15 X{ MK
yFWz 18 hDhD

= Tu =
yGKz 31 Rm
yDFz 5 FI
yDFz 19 r
yMFz 27 s
yMFz 33 R
yFWz 10
yFWz 16 Β

= ē =


4O߰ނ
0ΰт
(C) ATHLETE CLUB KUMAMOTO